Медиа планиране и анализ

tree-426264-590x300

  • Медиа планиране и купуване
  • Подбор на оптимални комуникационни канали
  • Анализ на пазара
  • Анализ на конкуренцията
  • Стратегическо планиране