Реклама, дизайн, координация на проекти

 

design

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Дизайн и предпечат на рекламни материали
  • ТВ, радио, печатна и дигитална реклама
  • Разработване на цялостни рекламни кампании
  • Реализация и контрол
  • Подбор на оптимални комуникационни канали
  • Координация на всички ваши комуникационни активности
  • Гъвкави екипи за работа върху всеки конкретен проект
  • Мрежа от професионалисти и екипи, които да гарантират успеха
  • на Вашия проект